Το Κέντρο Έρευνας Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου Boğaziҫi προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και σύντομης διάρκειας έρευνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Απριλίου 2019 και 17 Μαΐου 2019.

http://byzantinestudies.boun.edu.tr/index.php?page=events&id=40