Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz στα πλαίσια του προγράμματος «Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception» προκηρύσσει μία υποτροφία τριών ετών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα «the influence of Christian religion and theology on the broad topic of cultures of war in Late Antiquity and the Early Byzantine period».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 20 Σεπτεμβρίου 2019.

RTG_2304_job_advertisement_for_doctoral