Το Πανεπιστήμιο της Βιέννης προκηρύσσει μία θέση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Claudia Rapp.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 5 Ιουνίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες

https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_c29E326E5-703A-C893-3D87-CF07AEBF2F2B_k5049B8DF-C89A-C0D3-D55C-0A75FC4F45C7&tid=73272.28