Το Κέντρο Έρευνας Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου Boğaziҫi προσφέρει υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου 2019

Postdoc Fellowships Announcement_2019-2020