Το Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED) προσφέρει υποτροφίες για βυζαντινολογική έρευνα διάρκειας ενός έτους (2019/20).

Προθεσμία υποβολής 15 Δεκεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες

https://anamed.ku.edu.tr/en/applications