Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι,
σε συνέχεια του από 7ης Ιουλίου 2023 ηλ. μηνύματός μας, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να αποστείλετε προτάσεις για τη διοργάνωση Στρογγυλών Τραπεζών, στο πλαίσιο του 25ου Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών (Βιέννη 2026), στην ηλ. διεύθυνση της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών έως τις 30 Νοεμβρίου 2023.

Επισυνάπτουμε την 1η εγκύκλιο της Οργανωτικής Επιτροπής, στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις Στρογγυλές Τράπεζες.

Με τους χαιρετισμούς μας,

Ταξιάρχης Κόλιας – Θεοδώρα Αντωνοπούλου

Vienna Congress 1st Circular