Το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας Δικαίου του Πανεπιστημίου Groningen Ολλανδίας διοργανώνει, με αφορμή τη δωρεά μέρους της Βιβλιοθήκης του ομότιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Σπύρου Τρωιάνου, Συμπόσιο Βυζαντινού Δικαίου την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, ώρα 17:00 – 20:30, στο Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών με φυσική παρουσία και μέσω διαδικτύου. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο. Ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή παρακολούθηση είναι:

https://us06web.zoom.us/meeting/register

Τρωιάνος_Ολλανδικό Ινστιτούτο 25.05.2022