Η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών διοργανώνει, στο πλαίσιο του προγράμματος «From Byzantium to the Ottoman world in South-Eastern Europe», υβριδικό διεθνές σεμινάριο με θέμα «Conceptualizing Transition: Actors, Patterns and Span», στις 20 Μαΐου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα. Για τη διαδικτυακή εγγραφή Webinar registration

2022-05-20-BYOSE