Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Centre of Greek and Chinese Ancient Civilisations διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Therapy: Philosophy and Science in Ancient Greece and China», στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2023, στο κτήριο Κωστής Παλαμάς του Ε.Κ.Π.Α. Περιλαμβάνονται ανακοινώσεις βυζαντινολογικού ενδιαφέροντος. Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Programme-Therapy – Phlosophy and Science in Ancient Greece and China