Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard και άλλοι φορείς διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Το συναίσθημα στην Ιστορία και την Ψυχολογία: Χρόνος, Φύλο, Κοινωνία», στο οποίο περιλαμβάνονται ομιλίες που εμπίπτουν στη βυζαντινή εποχή. Το συνέδριο θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία στη Βιβλιοθήκη Marie Blanche, στη Ραφήνα και μέσω διαδικτύου στις 11 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 έως 18:00.
Μπορείτε να εγγραφείτε στην ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Περαιτερω πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του ΕΙΕ:

http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ihr/news/2023/2023_03_11_PROGRAM_EMOTIONS_IN_HISTORY_AND_PSYCHOLOGY_gr.pdf