Οι νέες καταληκτικές προθεσμίες συμμετοχής στο συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων με θέμα «Η θέση της γυναίκας κατά την μακραίωνη περίοδο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας (330-1453 μ.Χ.)», το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από 22 έως 23 Σεπτεμβρίου 2023 είναι:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 30 Ιουλίου 2023.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πλήρους κειμένου: 10 Σεπτεμβρίου 2023.
Ηλ. διεύθυνση υποβολής: [email protected]

ΑΦΙΣΣΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ (1)