Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας και άλλα επιστημονικά ιδρύματα διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Σινά – Βενετία και Δυτικός Κόσμος», το οποίο θα διεξαχθεί από 3-4 Νοεμβρίου 2023 στη Βενετία.
Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του Υοu Tube

https://www.youtube.com/channel/UC_Psu9WrmIV-AhPBNq3xDXQ

Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Συνεδρίου Σινά