Ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Φιλολογίας Α’ και Β΄ Κύκλου του ΕΚΠΑ διοργανώνει το 11ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών από 3 έως 7 Οκτωβρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο συνημμένο πρόγραμμα και στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://sites.google.com/view/11th-conf-phil-ekpa/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1

CONFERENCE PROGRAM