Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του Ζ΄ Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων», στο οποίο περιλαμβάνονται ανακοινώσεις βυζαντινού ενδιαφέροντος. Συμπλήρωση ηλ. εντύπου για τις λεπτομέρειες της μετάβασης και διαμονής στη Νάξο μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://forms.gle/5v4RC2DuYaku5iRb6

20231011___ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ