Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Ημέρες Ιστορίας», από τις 11 έως και τις 19 Ιουνίου 2024, στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών (Αίθουσες 209 και 829). Στο συνέδριο παρουσιάζονται ανακοινώσεις που εμπίπτουν στη βυζαντινή εποχή. Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα.

Ημέρες Ιστορίας 11-19 Ιουνίου 2024