Η Θεματική Ενότητα ΕΛΠ 20 («Δημόσιος και ιδιωτικός βίος στην Ελλάδα Ι.  Από την αρχαιότητα έως και τα μεταβυζαντινά χρόνια») του Ελληνικού  Ανοικτού Πανεπιστημίου (Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πρόγραμμα  Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός») πραγματοποιεί επιστημονικό συνέδριο με  θέμα: Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα και Βυζάντιο. Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος:  Όψεις Συνέχειας και Ασυνέχειας.
Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου από τις 10 έως και τις 12 Μαϊου 2019  στο Κτήριο Υπηρεσιών του ΕΑΠ στην Αθήνα, Γραβιάς 4-6, 10678.
Επισυνάπτονται η αφίσα και το πρόγραμμα του συνεδρίου.

ΑΦΙΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ