Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων διοργανώνουν Συμπόσιο με θέμα «Ποιμαίνειν ἐν κήποις, καὶ συλλέγειν κρίνα. Φύση, ύπαιθρος και κήποι ως παραγωγικοί χώροι και τόποι καλλιτεχνικής έμπνευσης των Βυζαντινών», το οποίο θα διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα.

Φύση, ύπαιθρος και κήποι_ΗΜΕΡΙΔΑ_ΧΑΛΚΗ_ (1)