Το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντιντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) διοργανώνει συμπόσιο με θέμα «Γεώργιος Γεμιστός. Ο διαχρονικός και επίκαιρος ανθρωπιστής φιλόσοφος του Μυστρά απαντά στις κοινωνικές και οικονομικές κρίσεις της εποχής μας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π., στον Μυστρά στις 9 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 18:00. Περαιτέρω πληροφορίες για τους ομιλητές στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Συμποσίου ΙΝΕΒΥΠ