Το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών, οι Νομικές Σχολές των Ε.Κ.Π.Α., Α.Π.Θ., Δ.Π.Θ. και η Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα «”Μίμησις Βυζαντίου”. Ιστορία, Ιδεολογία, Τέχνη και Δίκαιο στο νορμανδικό βασίλειο της Ιταλίας (11ος- 12ος αι.).», στο πλαίσιο του οποίου ο Ιωάννης Χατζάκης και η Πηνελόπη Μουγκογιάννη θα δώσουν διαλέξεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Ακαδημία Αθηνών, την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 17:00-19:00. Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης. Περαιτέρω πληροφορίες στην επισυναπτόμενη πρόσκληση και στις περιλήψεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ