Το Τμήμα Βυζαντινής Ιστορίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης θα οργανώσει σεμινάριο εξειδίκευσης για πτυχιούχους ΑΕΙ με θέμα «Βυζαντινή Αριστοκρατία: Συγκρότηση, Διάρθρωση, Δράση», με επιστημονική υπεύθυνη την Αναπλ. Καθ. Βυζαντινής Ιστορίας και Σιγιλλογραφίας, Α.-Κ.Βασιλείου-Seibt. Οι διαλέξεις αρχίζουν την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021, ώρα 18:00-20:00. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι: https://authgr.zoom.us/j/97496991401?pwd= SGlEUmpMVVhPMzIwbzR2bDcye WVSUT09

Passcode:936154  ID 9749699

ΚΒΕ, Χρονοδιάγραμμα Σεμιναρίου επιμόρφωσης Τμήματος Βυζ. Ιστορίας 2021-2022