Σας ενημερώνουμε ότι διεξάγεται σεμινάριο Βιβλιοδεσίας και Ιστορίας του Βιβλίου, το οποίο αρχίζει την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00. Περαιτέρω πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση και μέσω της ηλ. διεύθυνσης [email protected]

Πρόγραμμα_Σεμινάριο Βιβλιοδεσίας και Ιστορίας του Βιβλίου