Το Ελληνικό Αμερικανικό Πανεπιστήμιο διοργανώνει, στο πλαίσιο του διεπιστημονικού προγράμματος «Terra (in) Cognita», το πρώτο διεθνές συνέδριο με θέμα «Dialogues between Greek Culture and Modern American Art», το οποίο θα διεξαχθεί από 10 έως 13 Νοεμβρίου 2022, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα.

TERRA