Επισυνάπτεται πρόσκληση υποβολής μελετών για δημοσίευση στον ΜΓ΄/ 43ο τόμο του Δελτίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (2022) με νέα προθεσμία την 24η Οκτωβρίου 2021.

 

Πρόσκληση νέα προθεσμία ΔΧΑΕ ΜΓ 43 2022_MANGO_2021_08_31 (1)