Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας απευθύνει πρόσκληση υποβολής μελετών στον 44ο τόμο του Δελτίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Προθεσμία υποβολής έως 6 Ιουνίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση και στην ιστοσελίδα της ΧΑΕ: http://www.chae.gr/

Πρόσκληση ΔΧΑΕ ΜΔ 44 2023_2022_01_27 (2)