Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας για την υποβολή μελετών προς δημοσίευση στον ΜΑ´/41ο τόμο του Δελτίου της ΧΑΕ (2020).

Προθεσμία υποβολής: Τετάρτη, 6 Μαΐου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΧΑΕ ΜΑ 41 2020_2018_12_14