Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία απευθύνει πρόσκληση υποβολής εργασιών στο επιστημονικό της όργανο «Βυζαντιακά» 38 (2023). Προθεσμία έως 31 Οκτωβρίου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα.

CfP ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 38 (2023)

Εκδοτικές-οδηγίες-Βυζαντιακών