Πρόσκληση υποβολής άρθρων για το “Second International Conference on the Military History of the Mediterranean Sea”, το οποίο διοργανώνεται υπό την αιγίδα της “Βυζαντινής Θεσσαλονίκης” και του πανεπιστημίου Ibn Haldun της Κωνσταντινούπολης, και θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (19-20 Ιουνίου 2020).

CFP – SICMHM 2020