Το επιστημονικό περιοδικό «Parekbolai» διοργανώνει το έκτο συμπόσιο, μέσω διαδικτύου, με θέμα «Anthologies, lexica and schooltext collections of the middle and late Byzantine period» στις 8 Δεκεμβρίου 2023.
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων έως 30 Οκτωβρίου 2023 στις ηλ. διευθύνσεις  [email protected]   [email protected]
Περαιτέρω πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση.