Το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires διοργανώνει το 5ο Βυζαντινό Colloquium με θέμα «Fiction and Faction in Byzantine Literature», το οποίο θα διεξαχθεί από 3 έως 5 Απριλίου 2024. Προθεσμία υποβολής περιλήψεων 31 Ιανουαρίου 2024 στις ηλ. διευθύνσεις [email protected] [email protected] http://[email protected].

Περαιτέρω πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://www.arts.kuleuven.be/byzantium/nieuws/fifthcolloquiumuba και στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

Καίτοι δεν προβλέπεται ενημέρωση επιστημονικών δραστηριοτήτων σε άλλες χώρες, η Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών προβαίνει στην παρούσα ανακοίνωση, προκειμένου να υποστηρίξει το εν λόγω επιστημονικό εγχείρημα των συναδέλφων της Αργεντινής.

UBA_2024_callEnglish