Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία θα πραγματοποιήσει το 43ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης με ειδικό θέμα ημερίδας «Ο κόσμος της βυζαντινής υπαίθρου. Αρχαιολογικές, επιγραφικές και εικαστικές μαρτυρίες (7ος-15ος αιώνες)», τον Μάιο 2024, στην Αθήνα. Προθεσμία υποβολής περιλήψεων έως 30 Ιανουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα.

Εγκύκλιος 43ου Συμποσίου ΧΑΕ (2024_24-26 Μαΐου)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ, 43ο Συμπόσιο ΧΑΕ (2024)