Η Εταιρεία Διερεύνησης Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας διοργανώνει το «3ο διεθνές συνέδριο Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας». Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής έως 30 Ιανουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (GR)_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ