Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Δίκτυο «Περραιβία» απευθύνουν πρόσκληση συμμετοχής συνέδρων για το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο θα διεξαχθεί στη Λάρισα από την Τετάρτη 6 έως και το Σάββατο 9 Μαρτίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2024-8η