Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Η θέση της γυναίκας κατά την μακραίωνη περίοδο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας (330-1453 μ.Χ.)», το οποίο θα διεξαχθεί μέσω διαδικτύου από 22 έως 23 Σεπτεμβρίου 2023.

Υποβολή περιλήψεων έως 30 Ιουνίου 2023 στην ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Περαιτέρω πληροφορίες στο σχετικό επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ