Η Επιτροπή Ανάπτυξης (Development Commission) της AIEB, σύμφωνα με τους κανονισμούς διαχείρισης και λειτουργίας των Επιτροπών της Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών, απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε νέους βυζαντινολόγους για τις τρέχουσες και νέες δραστηριότητές της. Προθεσμία υποβολής έως 31 Ιανουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

Call of the Development Commission