Σας ενημερώνουμε ότι θα διοργανωθεί Μεσαιωνικό Διεθνές Συνέδριο, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο, από 11 έως 15 Ιουλίου 2022, με τίτλο: «Interruptions and disruptions in the medieval Mediterranean, 400-1500», και ειδικό θέμα «Travelling in the Eastern Mediterranean, ca. 1300-1500: Politics, Agency and Production of Historical Knowledge and Space».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα.