Επισυνάπτεται πρόσκληση συμμετοχής για το διαδικτυακό επιστημονικό συμπόσιο, με τίτλο “Ο νησιωτικός ελλαδικός χώρος υπό τον έλεγχο δυτικών κυριάρχων (13ος-15ος αι). Αναζητώντας την ταυτότητά τους μέσα από τη χορηγία τους”, το οποίο θα διεξαχθεί στις 3 & 4 Δεκεμβρίου του 2021.

Πρόσκληση συμμετοχής:

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Συνέδριο

Call for Papers 2

SMM Membership:

SMM Membership