Το επιστημονικό περιοδικό «After Constantine» απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής για το επόμενο τεύχος του, το οποίο θα εκδοθεί το 2025. Περαιτέρω πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

https://www.afterconstantine.com/call-for-papers-after-constantine-issue-5/