Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού οργανώνει συνέδριο με τίτλο «Οχυρώσεις της εποχής του Ιουστινιανού στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία» το οποίο θα αφιερωθεί στη μνήμη του καθηγητή Ν. Μουτσόπουλου, στις 1 και 2 Νοεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι τις 31 Μαΐου τ.ε. με περίληψη έως 300 λέξεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:  [email protected] με την ένδειξη: «Για το Συνέδριο των Οχυρώσεων»

Επιστολή-α΄ εγκύκλιος

Δελτίο Συμμετοχής