Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία διοργανώνει το ΜΑ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 20 Μαΐου 2022, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία. Προθεσμία υποβολής συμμετοχής έως Παρασκευή 15 Απριλίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση. 

41ο Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο – Πρόσκληση Συμμετοχής