Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και το Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Γκέντ διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με θέμα «GIS in Crete: Archaeological Questions and Computational Answers», το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα 30-31 Μαΐου 2024. Προθεσμία υποβολής περιλήψεων έως 27 Οκτωβρίου 2023 στην ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδαhttps://www.ugent.be/lw/archeologie/en/news-events/events/gis-in-crete και στη συνημμένη αφίσα.

GISinCRETE