Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνει διεθνές συνέδριο, μέσω διαδικτύου, με θέμα «War in Byzantine and Mediterranean Contexts (9th – 16th centuries) – History, Archaeology, Philosophy», 8-10 Δεκεμβρίου 2023. Προθεσμία υποβολής συμμετοχής έως 15 Ιουλίου 2023.
Περαιτέρω πληροφορίες στον σύνδεσμο:

https://www.academia.edu/101132000/ONLINE_INTERNATIONAL_CONFERENCE_War_in_Byzantine_and_Mediterranean_Contexts_9th_16th_centuries_History_Archaeology_Philosophy_8_10_December_2023_Organizing_Committee_P_Androudis_E_Maniotis_S_Popov_G_Theotokis