Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει τη Δ΄ Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση «Το Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο». Δηλώσεις συμμετοχής έως 30 Ιουνίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη Α΄ Εγκύκλιο και στο Δελτίο Συμμετοχής.

ΑΕΠΕΛ4_Α’ Εγκύκλιος_AWOP4_First Circular_gr-eng

ΑΕΠΕΛ4_Δελτίο Συμμετοχής_AWOP4_Registration Form