Η Γαλλική Σχολή Αθηνών διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Les nouvelles vies des divinités grecques en Europe : Figurations textuelles et visuelles du XIVe au XXe siècle» και απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής έως 15 Μαΐου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση και μέσω της ιστοσελίδας της Γαλλικής Σχολής Αθηνών

https://www.efa.gr/appel-a-communications-les-nouvelles-vies-des-divinites-grecques-en-europe/

Appel-3AGRELITA_EFA_FR

Appel-3AGRELITA_EFA_EN