Επισυνάπτεται πρόσκληση για συμμετοχή σε workshop με θέμα “Jews and Judaism in Middle Byzantine Hagiography” που οργανώνεται στο 24ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την 28η Μαρτίου 2021.

ICBS_CfP_JHagio