Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί νέους / νέες Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, για την παροχή διδακτικού έργου κατά το Β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 19 Ιανουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

Πρόσκληση_Ακαδ._Εμπειρία_2023-2024_ΙστΑρχ_opt_compressed_compressed_compressed