Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. προσκαλεί νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για διδασκαλία Βυζαντινής Φιλολογίας κατά το εαρινό εξάμηνο 2023-2024. Προθεσμία υποβολής έως 22 Ιανουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

Πρόσκληση-ΕΣΠΑ-Ακαδ-Εμπειρία-2024-ΤΕΦ-signed.pdf