Κατά τη διάρκεια του κύκλου διαλέξεων «Διαλέξεις Βυζαντινών Σπουδών» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (Ι.Ι.Ε.) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε) θα διατίθενται επιλεγμένες εκδόσεις του Τομέα Βυζαντινών Ερευνών με έκπτωση 30% από το Βιβλιοπωλείο του Ε.Ι.Ε. (ισόγειο), τηλέφωνο 210.72.73.942, τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17 Οκτωβρίου, ώρες: 14:00 – 21:00 και από το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του Ι.Ι.Ε. https://history-bookstore.eie.gr/  Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδόσεις με έκπτωση στον συνημμένο κατάλογο.

TBEsales_16-10-2023