Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία προκηρύσσει, για μία ακόμη χρονιά, το βραβείο στη μνήμη «Νικολάου Δρανδάκη» και το «Βραβείο Μαρίας Θεοχάρη», τα οποία απονέμονται, αντίστοιχα, στο καλύτερο άρθρο που έχει δημοσιευτεί στον ευρύτερο κλάδο της βυζαντινής τέχνης και αρχαιολογίας και στην καλύτερη επιστημονική εργασία στον τομέα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής τα τελευταία δύο χρόνια (από 1-1-2017 έως και 31-12-2018).

Επισυνάπτονται οι προκηρύξεις.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση:

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία

Βασ. Σοφίας 22, Τ.Κ. 106 75, Αθήνα

Τηλ.: 213 213 9556 (Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 10:00 έως 15:00)

e-mail: [email protected]

www.chae.gr

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion

Προκήρυξη Βραβείου Μαρίας Θεοχάρη 2017-2018_2019

Προκήρυξη Βραβείου Νικολάου Δρανδάκη 2018_2019