Το Dumbarton Oaks Research Library and Collection προσφέρει υποτροφία ύψους 4000$ σε διδάκτορες για έρευνα διάρκειας ενός μήνα στις Βυζαντινές Σπουδές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσμο:
https://www.doaks.org/research/fellowships-and-awards/one-month-research-awards/