Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων προκηρύσσει υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές, στον τομέα της Βυζαντινής ή/και Μεταβυζαντινής Φιλολογίας, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, εις μνήμην του καθηγητή Κωνσταντίνου Α. Μανάφη. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαΐου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υποτροφίας ΣΩΒ